Д О Г О В І Р (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

на замовлення, придбання, продаж та доставку продукції

м. Одеса «01» листопада 2018 року
Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) між ФО-П Мкртчяном Гаріком Самвеловичем (діє на підставі виписки з ЄДР № 2 556 000 0000 138867 від 08.12.2017 року) (далі – Продавець) з фізичною, фізичною особою-підприємцем або юридичною особами (далі- Покупець), що включає всі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом в інтернет-магазині «Algalive» (веб-сайт - www.algalive.com.ua), та визначають права і обов'язки Покупця і Продавця, і спрямовані на створення максимально комфортних та якісних умов отримання товару та продукції. Цей Договір є обов'язковими для всіх Покупців інтернет-магазину. Приймаючи рішення здійснити замовлення в даному інтернет-магазині, Покупець автоматично підтверджує свою згоду на дотримання умов цього Договору та приймає правила інтернет-магазину «Algalive».


Терміни та визначення

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі, фізичній особі-підприємцю та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Інтернет-магазин» - засіб для представлення або реалізації Товару, шляхом вчинення електронного правочину – Сайт, що належить Продавцю між ФО-П Мкртчяну Гаріку Самвеловичу та знаходиться за адресою www.algalive.com.ua (далі - Сайт) створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем, описом Товару на фотознімках та його характеристиками, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційним засобом продажу товару.

«Товар» - предмети та продукція, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.

«Продавець» - ФО-П Мкртчян Гарік Самвелович. Адреса: 65016, м. Одеса, вул; Толбухіна 33а, діл. 4

«Замовлення» – результат досягнення домовленостей між Покупцем та Продавцем щодо якості, кількості та виду товару, сумарної вартості, що підлягає сплаті за Договором, способу оплати Замовлення Покупцем, способу Доставки замовлення та строку виконання Договору.

«Заявка» – письмове (електронне) або усне (за телефоном) вираження наміру Покупця придбати товар або продукцію. Може бути оформлена:

- шляхом використання спеціального меню «Начать» на Сайті;

- шляхом надсилання електронного повідомлення на Сайті через спеціальне меню «Купить»;

- в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, зателефонувавши за номерами телефонів, вказаних на Сайті.

«Покупець» – юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, які мають необхідну дієздатність для заключення цього Договору.

«Кур'єрська доставка» -безпосередня передача Товару від працівника служби доставки, або від працівника Продавця, або від іншої уповноваженої Продавцем особи Покупцю в місці, вказаному Покупцем як адреса доставки, не платній або безкоштовній умовах.


 1. Загальні положення Договору

  1. Умови даного договору регулюють відносини Продавця і Покупця та врегульовані статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), ЗУ «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 року, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 228-р «Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» схвалено всеохоплюючу стратегію імплементації Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1169/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, яким вносяться зміни до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1924/2006 від 20 грудня 2006 року, ЗУ «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03.09.2015 року та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, та має відповідну юридичну силу про продажі товарів та продукції, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця.

  2. При укладенні договору за цією офертою Сторони керуються також інформацією на яку посилаються пункти Договору, яка являється невід'ємною частиною Договору.

  3. Якщо Покупець не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цього Договору, чи йому не зрозумілий будь-який із пунктів цього Договору, Покупець до моменту замовлення Послуг має право відмовитись від Послуг до того часу, поки він не зробить Замовлення.

  4. У випадку прийняття Покупцем запропонованих Послуг в інтернет магазині «Algalive» вважається, що Покупець цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами цього Договору, в повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т. ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов'язання, які на Покупця покладаються цим Договором і Покупцю зрозумілі всі його положення). 1. Предмет Договору/Пропозиція (публічна оферта)

  1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару за чинними на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець має право здійснити оплату і, у випадку здійснення оплати, зобов'язаний прийняти Товар у відповідності з умовами даного Договору.

  2. Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід'ємною частиною Оферти, має належну юридичну силу та публікується на сайті Продавця www.algalive.com.ua.


 1. Момент укладання договору

  1. Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату Покупцем, як самостійно, так і в інший запропонований Продавцем спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила з компанією у договірні відносини. При цьому Покупець самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково чи у інший спосіб інформувати Покупця про наявність договору окрім як його публікації на сайті www.algalive.com.ua.

  2. На письмову вимогу Покупця, Продавець оформляє договір з підписами сторін.

  3. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення Продавцем на сайті www.algalive.com.ua.

  4. Датою укладення Договору є дата оформлення замовлення Покупцем.


 1. Порядок оформлення Замовлення.

  1. Покупець самостійно на Сайті або за допомогою звернення до представника Продавця оформлює Замовлення в інтернет-магазині «Algalive», обираючи спосіб, наявний на сайті, а саме:

- шляхом використання спеціального меню «Начать» на Сайті;

- шляхом надсилання електронного повідомлення на Сайті через спеціальне меню «Купить» із обов'язковим заповненням відповідної форми достовірною інформацією;

- в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, зателефонувавши за номерами телефонів, вказаних на Сайті.

4.2. Після отримання Замовлення, відбувається його формування шляхом підготовки Товару до передачі (надсилання) Покупцю.

4.3. Грошова сума, що підлягає сплаті за замовленням відображається в меню «Купить» на Сайті або повідомляється Покупцю в смс-повідомленні, електронним листом на адресу електронної пошти чи в телефонному режимі, залежно від способу оформлення Замовлення, обраного Покупцем.

4.4. Після отримання Замовлення Продавцем, Покупцю надсилається (у електронному вигляді) рахунок на оплату Замовлення з реквізитами Продавця або пропонується сплатити рахунок на сайті з допомогою сучасних методів он-лайн оплати безпосередньо на сайті продавця або пропонується сплатити рахунок під час отримання Замовлення у відділенні Нової Пошти або особисто кур'єру під час доставки Замовлення.

4.5. У випадку відсутності замовлених Покупцем товарів у Продавця, продавець має право виключити такий Товар з Замовлення, або скасувати Замовлення шляхом направлення Покупцеві електронного повідомлення на електронну адресу вказану при реєстрації або повідомивши про це Покупця у телефонному режимі.5. Ціна Товару

5.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару відповідно до існуючого прейскуранту.

5.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця, з подальшим оприлюдненням на офіційному сайті Продавця.

5.3. Ціни вказані на сайті Продавця можуть носити ознайомчий характер, та можуть бути скореговані у відповідному рахунку в залежності від кількості та виду Товару.


 1. Порядок розрахунків.

  1. Оплата зараховується тільки при умові дотримання порядку опублікованому на Сайті.

  2. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами (що також доступні для ознайомлення у відповідному розділі «Оплата и Доставка» на Сайті):

 • Карткою Приват Банку через Сайт в режимі онлайн через Приват24

 • Карткою Visa або MasterCard будь-якого банку України за допомогою LiqPay

 • Через термінали, вказуючи реквізити, що надаються Продавцем

 • У відділенні Нової Пошти

 • Особисто кур'єру під час доставки

 • Інші способи, вказані на Сайті

 1. Оплата Замовлення за доставку в межах м. Одеси та м. Чорноморська можлива під час його отримання.

 2. У випадку замовлення доставки в інші міста України, оплата Замовлення здійснюється на умовах 100% передплати. Після підтвердження 100% оплати, Замовлення буде передано для виконання.

 3. У випадку Замовлення Товару на суму що перевищує 2000 гривень, Покупець сплачує 100% вартості замовлення перед початком його формування для відправлення Покупцю.

 4. Оплата послуг Доставки буде визначатися відповідно до умов оприлюднених на сайті інтернет-магазину «Algalive».

 5. У випадку несплати або не повної оплати, або несвоєчасної оплати інтернет-магазин залишає за собою право ненадання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій. При цьому Продавець зобов'язаний докласти належних зусиль для того щоб інформувати Покупця про настання такої/таких подій по поінформувати про можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення Замовлення та прийняття до його до виконання Продавцем.

 6. Обов'язок Покупця зі сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, або виплата грошей за замовлений товар безпосередньо у випадку розрахунку під час доставки Товару.


7. Продаж Товару та його прийом

7.1. Усі Товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам сайт www.algalive.com.ua, а також програмне забезпечення що використовується) можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких можуть стати неможливість виконання Замовлення, покупки Товару або несвоєчасне виконання Замовлення. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть привести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

7.2. Продавець не несе і ні за яких обставин не може нести матеріальну відповідальність, на суму більшу ніж сума грошових коштів, отриманих від Покупця в якості оплати за Товар.

7.3. Продавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг або продажу товару Покупцю на власний розсуд.

7.4. Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються у наступних випадках:

- відмова клієнта від отримання послуги або Товару, якщо товар вже виготовили та доставляють;

- якщо з вини Покупця Товар не було отримано у строки визначені між сторонами, та такі що не перевищують строків придатності товару (надав недостовірні дані отримувача, не з'явився за отриманням у відділення Нової пошти, ухиляється від отримання);

- якщо Товар було умисно пошкоджено Покупцем під час огляду Тари відповідно до п. 7.5.

7.5. При отриманні Товару Покупець має впевнитися у його цілісності шляхом огляду Тари. У випадку виявлення недоліків/нестачі – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку. За можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Протягом 1 (одного) дня з моменту отримання Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та домовитися про відшкодування вартості Товару.

7.6.Сторони погодили, що у випадку недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких пошкоджень та недоліків.


8. Поставка товару.

8.1. Поставка замовленого Товару здійснюється на умовах описаних у розділі «Оплата и Доставка» на сайті Продавця, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

8.2. «Оплата и доставка» означає, що Продавець оплачує витрати, що пов'язані з доставкою Товару до місця призначення за наявності умов оприлюднених на сайті www.algalive.com.ua, за відсутності визначених умов оплата Доставки здійснюється Покупцем. При цьому, обов'язки Продавця щодо виконання Замовлення Покупця та поставки Товару вважаються виконаними коли Продавець передає Товар покупцю, перевізнику або службі доставки.

8.3. Місце поставки є місцем передачі Товару перевізнику. Моментом поставки є момент передачі Товару перевізнику із дорученням доставки Товару за адресою яку надає Покупець при оформленні Замовлення.

8.4. Доставку замовлення Покупцю у межах м. Одеси та м. Чорноморськ Продавець має право на свій розсуд здійснювати також своїм власним або орендованим транспортом.


9.Права та обов'язки сторін

9.1. Продавець зобов'язаний:

- виконувати умови даного договору;

- виконувати замовлення Покупця в разі прийняття такого замовлення та наявності відповідного Товару та надходження оплати від Покупця в порядку, визначеному Договором;

- передати покупцю товар згідно з Замовленням, за умови виконання Покупцем умов цього Договору;

- перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування;

- надати Покупцю товарний чек;

- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті www.algalive.com.ua. Обсяг консультацій може обмежуватись, але не виключно, конкретними питаннями, пов'язаними із характеристиками Товару та/або виконанням Замовлення;

- продавець має право в односторонньому порядку передати свої права та обов'язки з виконання Замовлень третім особам.

9.2. Покупець зобов'язаний:

9.2.1. до оформлення Замовлення ознайомитися з інформацією про Товар, яка розміщена на Сайті, прийняти умови цього Договору або відмовитись від оформлення Замовлення у випадку, якщо умови Договору не є прийнятними;

9.2.2. Надати Продавцю достовірну інформацію, шляхом заповнення відповідної форми на сайті www.algalive.com.ua або у телефонному режимі, яка необхідна для якісного та своєчасного виконання Замовлення:

- прізвище, ім'я, по-батькові Замовника або особи, яка буде отримувати Замовлення;

- достовірна адреса, на яку необхідно зробити доставку або номер відділення Нової Пошти;

- адреса електронної пошти (за наявності);

- достовірний контактний номер телефону;

- вірні найменування товару, його артикул, кількість та ціна (ціна відображається на сайті магазину).

9.2.2. після оформлення Замовлення Покупець зобов'язується:

- оплатити вартість (ціну) Товару у визначеному в Замовленні порядку та строки;

- прийняти обраний в Замовленні Товар;

- при отриманні Товару впевнитися у його комплектності шляхом огляду вмісту тари. У випадку нестачі Товару або невідповідності – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку.

9.2.3. Після оплати Замовлення, забороняється змінювати Замовлення.


10. Тара й упаковка

10.1. Товар відпускається Продавцем Покупцю в тарі (упаковці), яка складається з: пляшці з ПЕТ матеріалу та гофротари для транспортування, пляшка містить етикетку з відповідним маркуванням, яка свідчить про якість та перевірку товару/продукції, згідно з вимогами виробника та технічними умовами. Упаковка у зазначеній в цьому пункті комплектації повинна забезпечувати зберігання товарів під час їх належного транспортування і зберігання.


11. Повернення товару.

11.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). Продукція, яка реалізується Продавцем та розміщена на сайті www.algalive.com.ua, відноситься до продовольчих товарів (харчовий продукт) та не підлягає обміну (поверненню).


12. Відповідальність сторін

12.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

12.2. Продавець не несе відповідальність за не значно змінений Виробником зовнішній вигляд товару або продукції.

12.3. Продавець не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання Товарів придбаних в інтернет-магазині www.algalive.com.ua та/або за його допомогою, та/або у будь-який інший спосіб.

12.4. Покупець несе персональну відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації


13. Форс-мажорні обставини

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання зобов'язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим договором.

13.2. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені та ін.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та ніше). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

13.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п'яти календарних днів у письмову вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

13.4. Сторона, що посилається на обставину непереборної сили має надати відповідну довідку з торгово-промислової палати України.


14. Авторські права

14.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті інтернет-магазину www.algalive.com.ua є власністю Продавця.

14.2. Інформація, розміщена на сайті Продавця не підлягає копіюванню та подальшому розповсюдженню без посилань на сайт www.algalive.com.ua.


15. Інформація та її використання

15.1. Покупець зобов'язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі товару, які він отримує або купує.

15.2. Покупець надає наступну особисту заяву: «Я, Покупець, даю свою згоду на обробку моїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання Покупцем Товарів та/або послуг, що надаються Продавцем.

15.3. Продавець має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

15.4. Надання неточної інформації або не надання такої інформації за вимогою Продавця може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому Продавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Покупцем у випадку припинення/невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання п. 16.2.

15.5. Продавець збирає і опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по-батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) в цілях: виконання умов даного Договору; доставки Покупцю замовленого ним Товару, та накопичує їх власній базі данних.

15.6. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.


16. Гарантія

16.1. На всі товари Продавця розповсюджуються гарантійні зобов'язання, згідно законодавства України. Гарантійні зобов'язання розпочинаються з моменту поставки Товару Покупцю.

16.2. Продавець гарантує достовірність інформації розміщеної на сайті www.algalive.com.ua в обсягах не більших за такі ж гарантії надані власниками такої інформації та/або наданої виробником Товару, якщо інформація стосується Товару.

16.3. Продавець гарантує, що ним отримано встановлені законодавством України дозвільні документи на здійснення своєї господарської діяльності та продаж відповідних товарів та/або продукції.

16.4. Продавець гарантує, що Продукція, яку він реалізує перевірена та дозволена до реалізації Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Документи, які підтверджують якість та безпечність для життя і здоров'я людини Продукції оприлюднені на сайті www.algalive.com.ua у розділі «О напитке» - «Документация».17. Інші умови

17.1. Інтернет-магазин утворений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет

17.2. Даний договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі

17.3. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Покупцем.

17.4. Договір укладається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем та вважається укладеним у письмовій формі.

17.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним

17.6. Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

17.7. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін в Оферти спричиняє за собою внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між Покупцем та Продавцем, і ці зміни в Договори набувають чинності одночасно з таким змінами в Оферті.

17.8. У випадках передбачених, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами законодавства України.

17.9. Усі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, у випадку не досягнення згоди, у судовому порядку.

17.10. Цей Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 ЦК України.

17.11. Претензії можуть бути надіслані на адресу Продавця.


18. Строк дії Договору та порядок його розірвання

18.1. Даний договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту і діє до повного його дострокового розірвання.

18.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.

18.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору, та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

18.4. Спори що виникатимуть з приводу виконання умов даного Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, у випадку неможливості вирішити питання шляхом переговорів, у судовому порядку.


19. Особливості замовлення юридичними особами та фізичними особами-підприємцями

19.1. У випадку здійснення Замовлення не з метою задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконання обов'язків найманого працівника дія ЗУ «Про захист прав споживачів» не буде розповсюджуватися на Покупця.

19.2. У випадку придбання товарів за оптовою ціною, вважається, що таке придбавання здійснюється з метою ведення господарської діяльності та передбачає неможливість повернення товарів належної якості згідно з чинними положеннями Цивільного та Господарського кодексів.

19.3. Для укладення довгострокового Договору Поставки необхідно звернутись до продавця за електронною адресою або телефонами вказаними на сайті Продавця.


По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:

E-mail: info@algalive.com.ua
Телефон: +380 48 740 90 58
Соцсети: Facebook | Instagram | Youtube